Οι μηροϊγνυακές παρακάμψεις στους υπερηλίκους

15 Απριλίου, 2012

Αρτηρίες, ΑΓΓΕΙΑ

Συντάχθηκε από:

Αναστάσιος Λιάτας, MD, F.I.C.A. – Διευθυντής Χειρουργός

A C Liatas, MD, F.I.C.A. – Consultant Surgeon

Athens  General  Hospital  » EVAGELISMOS «

1

2

Femoropopliteal Bypasses in the Elderly

Σύνοψη Άρθρου

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση όλων των περιπτώσεων μηροϊγνυακών (Μ-Ι) παρακάμψεων που εκτελέστηκαν κατά την τελευταία 4ετία στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών σε ασθενείς με αποφρακτική αρτηριοπάθεια σταδίων III και IV κατά Fontaine με ιδιαίτερα έμφαση σε εκείνους > 75 ετών. Εκτελέστηκαν 57 Μ-Ι παρακάμψεις από το 1985-1989. Διεπιστώθη: 1) ότι οι Μ-Ι αποφράξεις στους υπερήλικους πρέπει να χειρουργούνται με τοποθέτηση παρακάμψεως, ιδίως αυτολόγου φλεβικού μοσχεύματος όπου αυτό είναι δυνατόν, και 2) ότι η ηλικία και οι περιφερικές ισχαιμικές βλάβες δεν πρέπει να είναι ανασταλτικοί παράγοντες της χειρουργικής θεραπείας δεδομένης της υψηλής θνητότητας του μείζονος ακρωτηριασμού καθώς και των κοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από αυτόν.

Abstract

«Femoropopliteal Bypasses in the Elderly»

57 femoropopliteal bypasses were performed from 1985 to 1989 in the department of Vascular Surgery of Athens General Hospital. The patients in this study were divided into two groups: A and B. Group A included patients > 75 years of age and group 8 included patients < 75 years of age. Both groups were studied according to the type of graft (autologous of PTFE) which was used, whether the distal end of the graft was above or below the knee, the patency rate and the limb salvage rate. Femoropopliteal atherosclerotic occlusions in the elderly should be corrected surgically using autologous or PTFE grafts. Surgery of this type in the elderly is a well tolerated surgical procedure with minimal mortality and high limb salvage rate. Autologous vein grafts give better results compared to PTFE ones regarding the patency rate although the later is a good alternative when the saphenous vein is not available.

Δημοσίευση Άρθρου

Το πλήρες άρθρο έχει δημοσιευτεί στο: [ Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΙΓ, Τεύχος 5, Σελ. 415-418 ]

Αρχείο Άρθρου

Για το πλήρες άρθρο «Οι Μηροϊγνυακές Παρακάμψεις στους Υπερηλίκους» πατήστε: Εδώ (.pdf αρχείο).

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Εγγραφή

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: