Σφύζοντες Kιρσοί

28 Ιουνίου, 2012

ΑΓΓΕΙΑ, Φλέβες

Συντάχθηκε από:

Αναστάσιος Λιάτας, MD, F.I.C.A. – Διευθυντής Χειρουργός

A C Liatas, MD, F.I.C.A. – Consultant Surgeon

Athens  General  Hospital  » EVAGELISMOS «

1

2

Εισαγωγή

«Σφύζουσες φλέβες» έχουν παρατηρηθεί στον τράχηλο, το άνω άκρο και στο μέτωπο και ολιγότερο συχνά σε άλλες περιοχές του σώµατος. Οι φλεβικές σφύξεις γίνονται εντονότερες όταν η πίεση στην πνευμονική αρτηρία αυξηθεί πάρα πολύ, όπως αυτό συμβαίνει όταν συνυπάρχει στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας με ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας.

«Οι σφύζοντες κιρσοί της μείζονος σαφηνούς φλέβας» μπορούν να οφείλονται είτε σε αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες είτε σε ανεπάρκεια της τριγλώχινας βαλβίδας, όταν αυτή συνδυάζεται με ανεπαρκή βαλβίδα κατά τη σαφηνομηριαία συμβολή. Στην τελευταία περίπτωση το κύμα της κοιλιακής συστολής άγεται αντίδρομα κατά μήκος της κάτω κοίλης φλέβας και του επιπολής φλεβικού συστήματος του κάτω άκρου και καταλήγει σε ορατές σφύξεις των κιρσών.

Παρουσιάζουμε μια περίπτωση σφυζόντων κιρσών σε μια νέα γυναίκα, η οποία πάσχει από ρευματική καρδιακή νόσο και η οποία αντιμετωπίστηκε με περιορισμένη εκτομή της μείζονος σαφηνούς καθώς επίσης και την εμπειρία μας από ένα μεγάλο μετεγχειρητικό αιμάτωμα στο μηρό, το οποίο δημιουργήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών σε αυτούς τους ασθενείς.

Συζήτηση

Μολονότι  η κλινική  εικόνα και αιτιολογία των σφυζόντων  κιρσών έχουν  πλήρως  περιγραφεί  σε  όλες  τις προηγούμενες ανακοινώσεις, εντούτοις δεν δίνεται επαρκής πληροφορία όσον αφορά τις ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας, τον προτιμώμενο τύπο εγχείρησης και τις οποιεσδήποτε πιθανές επιπλοκές. Ασθενείς αυτής της κατηγορίας με πολύ μεγάλους κιρσούς που επιπλέκονται με αιμορραγία, φλεβικά έλκη, έκζεμα, λιποδερματοσκλήρυνση, εκτεταμένη αιμοχρωμάτωση και οίδημα στα σφυρά, πρέπει να χειρουργούνται. Η πρόσφατη εμπειρία μας με ένα μεγάλο μετεγχειρητικό αιμάτωμα στο μηρό μετά από περιορισμένη σαφηνεκτομή της μείζονος σαφηνούς μας έχει πείσει ότι η εγχείρηση εκλογής σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι η “σαφηνομηριαία αποσύνδεση” μόνο, με εκτομή των τοπικών κιρσών με χωριστές μικρές τομές καθώς επίσης και η επιμελής αιμόσταση. Μολονότι η “περιορισμένη σαφηνεκτομή” είναι η θεραπεία εκλογής για τους πρωτοπαθείς κιρσούς, η αυξημένη φλεβική πίεση στους σφύζοντες κιρσούς μαζί με την αντιπηκτική θεραπεία, η οποία σύντομα πρέπει να ακολουθήσει σε αυτή την κατηγορία των ασθενών με προσθετικές βαλβίδες, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό μετεγχειρητικό αιμάτωμα παρά τη σωστή και επαρκή ελαστική περίδεση του σκέλους.

Abstract

«Pulsatile varicose veins caused by tricuspid valve regurgitation»

Pulsatile varicose veins may occur either in arteriovenous or tricuspid valve insufficiency when it is combined with an incompetent valve at the sapheno-femoral junction. In the latter case the wave of ventricular systole is conducted backwards along the inferior vena cava to the superficial venous system of the lower limb resulting in visible pulsation of the varicosities. We report an uncommon case of pulsatile varicose veins in a young woman caused by tricuspid valve regurgitation of rheumatic origin combined with an incompetent valve at the sapheno-femoral junction. She was treated by limited stripping of the great saphenous vein along with excision of local varicosities. Postoperatively she was complicated by a large haematoma in the thigh. Following our recent experience we believe that patients of this category with elevated venous pressure and necessitating anticoagulant therapy for prosthetic valves, should be treated with sapheno-femoral dissociation only.

Δημοσίευση Άρθρου

Το πλήρες άρθρο έχει δημοσιευτεί στο: [ Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΙΕ, Τεύχος 4, Σελ. 319-321 ]

Αρχείο Άρθρου

Για το πλήρες άρθρο «Σφύζοντες κιρσοί» πατήστε: Εδώ (.pdf αρχείο).

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Εγγραφή

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: