Αρχείο | Κήλη-εσωτερική RSS feed for this archive

Multiple congenital internal hernias as a cause of acute abdominal symptoms in late adult life

10 Οκτωβρίου, 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Multiple congenital internal hernias as a cause of acute abdominal symptoms in late adult life

Συντάχθηκε από:

Αναστάσιος Λιάτας, MD, F.I.C.A. – Διευθυντής Χειρουργός

A C Liatas, MD, F.I.C.A. – Consultant Surgeon

Athens  General  Hospital  » EVAGELISMOS «

1

2

Abstract

Internal hernias rarely cause intestinal obstruction, the reported incidence being between 1 and 1.7 %. The most common sites of herniation are the epiploic foramen and the transverse mesocolon, and hernias through defects in the greater or lesser omentum are rare. An even rarer occurrence is the presence of two or three such hernias in the same patient.

Discussion

Internal hernias can occur in various places and they have distinctive clinical and radiological features. Among the most common types are: omental, Treizt’s, mesenteric, caecal, retrocaecal, intersigmoid, sliding, and uterine hernias. Internal hernias account for less than 2 % of the cases of obstruction caused by herniation but the incidence of asymptomatic internal hernias found at necropsy was reported to be between 0.2 % and 0.9 %. Of these only about 1-4% are omental hernias. Our case shows that the aetiology of such hernias, which has previously not been clarified, must be congenital.

Δημοσίευση Άρθρου

Το πλήρες άρθρο έχει δημοσιευθεί στο: [ Eur J Surg 1992; 158:561-562 ]

Αρχείο Άρθρου

Για το πλήρες άρθρο «Multiple congenital internal hernias…» πατήστε: Εδώ (.pdf αρχείο).

Continue reading...

Τριπλή εσωτερική κήλη συγγενούς αιτιολογίας στους ενήλικες

15 Ιουλίου, 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τριπλή εσωτερική κήλη συγγενούς αιτιολογίας στους ενήλικες

Συντάχθηκε από:

Αναστάσιος Λιάτας, MD, F.I.C.A. – Διευθυντής Χειρουργός

A C Liatas, MD, F.I.C.A. – Consultant Surgeon

Athens  General  Hospital  » EVAGELISMOS «

1

2

3

Σύνοψη Άρθρου

Οι εσωτερικές κήλες συγγενούς αιτιολογίας στους ενηλίκους είναι πολύ σπάνιες, οι δε πολλαπλές εσωτερικές κήλες επίσης συγγενούς αιτιολογίας είναι εξαιρετικά σπάνιες. Παρουσιάζεται μια τριπλή εσωτερική κήλη του λεπτού εντέρου κατά την οποία το ήμισυ αυτού ευρίσκετο μεταξύ των πετάλων του μείζονος επίπλου, σημαντικό τμήμα του ήταν στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακα, ενώ μια έλικα του εντέρου, μέσω χάσματος στον ηπατογαστρικό σύνδεσμο, είχε επανέλθει στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Μόνο τέσσερεις περιπτώσεις έχουν ανακοινωθεί διεθνώς και μόνο για διπλές εσωτερικές κήλες και σε νέα άτομα, αλλά η παρούσα περίπτωση είναι μοναδική, επειδή εμφανίζεται: 1) σε ασθενή ηλικίας 60 ετών και 2) συμβάλλει αποφασιστικά στην αντίληψη της παθογένεσης και διάγνωσης αυτής της εξαιρετικά σπάνιας παθολογικής οντότητας.

1

2

Abstract

«Triple Transomental small bowel hernias of congenital origin in the adults»

An unusual case of a triple transomental small bowel hernia causing mechanical ileus is presented. The small bowel was traversing between the two layers of the greater omentum through a defect in its posterior layer, then it was coursing the lesser omental sac via a second defect in the posterior layer of the gastrocolic ligament and finally, through a third aperture in the gastrohepatic ligament, the small intestine was re-entering the peritoneal cavity with strangulated that part protruding through the latter defect. Combined transomental hernias are extremely rare, only four additional cases have been reported, but this one is unique due to the fact that: 1) it is the only one affected a 60 year old man, 2) It is the first case of this type of hernia with a fully developed transomental hernia between the two layers of the greater omentum and 3) it contributes decisively to the understanding of the pathogenesis and diagnosis of the extremely rare clinical entity of transomental hernias.

Δημοσίευση Άρθρου

Το πλήρες άρθρο έχει δημοσιευτεί στο: [ Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΙΕ, Τεύχος 2, Σελ. 146-150 ]

Αρχείο ‘Αρθρου

Για το πλήρες άρθρο «Τριπλή Εσωτερική Κήλη Συγγενούς Αιτιολογίας στους Ενήλικες» πατήστε  Εδώ  (.pdf αρχείο)

 

Continue reading...