Tag Archives: Λιάτας Α.

Εκκολπωματική νόσος της σκωληκοειδούς

2 Αυγούστου, 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκκολπωματική νόσος της σκωληκοειδούς

Συντάχθηκε από:

Αναστάσιος Λιάτας, MD, F.I.C.A. – Διευθυντής Χειρουργός

A C Liatas, MD, F.I.C.A. – Consultant Surgeon

Athens  General  Hospital  » EVAGELISMOS «

1

2

Σύνοψη Άρθρου

Η συχνότητα της εκκολπωματικής νόσου της σκωληκοειδούς απόφυσης σε μια αναδρομική μελέτη 1092 σκωληκοειδεκτομών ευρέθη 1,1%. Όλες οι περιπτώσεις ταξινομήθηκαν σε 4 μορφολογικούς τύπους, με συνηθέστερο τύπο εκείνο της οξείας εκκολπωματίτιδας. Η οξεία εκκολπωματίτιδα της σκωληκοειδούς μπορεί να μιμείται κλινικά την οξεία σκωληκοειδίτιδα, εκδηλούμενη σαν μια μορφή κλινικής παραλλαγής της, εμφανιζόμενη ως επί το πλείστον μετά την 3η δεκαετία, εμφανίζοντας μακρότερο ιστορικό, λίγα γαστρεντερικά ενοχλήματα, ασυνήθη μετατόπιση του κοιλιακού πόνου και σημαντική αύξηση της συχνότητας διάτρησης της σκωληκοειδούς. Η εκκολπωματίτιδα της σκωληκοειδούς δεν είναι σπάνια νόσος και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη στις διαφορικές διαγνώσεις και θεραπεία των οξειών χειρουργικών παθήσεων της κοιλίας.

Abstract

«Diverticular disease of the appendix»

A retrospective study of diverticular diseases of the appendix was made in 1092 consecutive instances of appendectomies. A 1.1% incidence of diverticular disease was found.

The instances were classified into 4 morphologic types: 1, acute diverticulitis;2, acute appendicitis with acute diverticulitis; 3, acute appendicitis with diverticulum, and 4, appendix with diverticulum. The elements in each type were examined in detail. Diverticulitis of the appendix is presented as a clinically variant form of the inflamed appendix. Some followed the pattern of typical acute appendicitis. However, most were distinctive at a later age of onset, longer interval of disease, fewer or absent symptoms of the gastrointestinal tract, failure of typical abdominal pain progression, delay in surgical treatment and a remarkably high incidence of perforation. These findings of variant behavior and high incidence of perforation are cautionary features of this frequently overlooked disease.

Δημοσίευση Άρθρου

Το πλήρες άρθρο έχει δημοσιευτεί στο: [ Ιατρικά Χρονικά, Τόμος ΙΕ, Τεύχος 3, Σελ. 223-226 ]

Αρχείο Άρθρου

Για το πλήρες άρθρο «Εκκολπωματική Νόσος της Σκωληκοειδούς» πατήστε: Εδώ (.pdf αρχείο).

Continue reading...

Τραυματικές αποκολλήσεις μαλακών μορίων οσφύος και ρήξεις περιναίου

1 Μαΐου, 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τραυματικές αποκολλήσεις μαλακών μορίων οσφύος και ρήξεις περιναίου

Συντάχθηκε από:

Αναστάσιος Λιάτας, MD, F.I.C.A. – Διευθυντής Χειρουργός

A C Liatas, MD, F.I.C.A. – Consultant Surgeon

Athens  General  Hospital  » EVAGELISMOS «

Εισαγωγή

Τα τροχαία και τα εργατικά ατυχήματα είναι σήμερα οι κύριες αιτίες πρόκλησης των σοβαρών κακώσεων του περινέου ως προς την έκταση και το βάθος τους, οι οποίες, σε υψηλό ποσοστό, προκαλούν το θάνατο του τραυματία. Η αιμορραγία, η σήψη και η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι τα πλέον συχνά αίτια θανάτου.

Υλικό και Μέθοδοι

Στη Γενική Χειρουργική του νοσοκομείου Ατυχημάτων (Κ.Α.Τ.) αντιμετωπίσαμε τον τελευταίο χρόνο 5 περιστατικά βαρύτατων κακώσεων του περινέου με εκτεταμένα θλαστικά τραύματα και αποκολλήσεις μαλακών μορίων των γλουτών μέχρι και την οσφύ.

Όλα τα περιστατικά είχαν συντριπτικά κατάγματα ή εξαρθρήματα λεκάνης και το άμεσο πρόβλημα των τραυματιών ήταν η ακατάσχετη αιμορραγία.

Τα τρία περιστατικά ήταν τροχαία ατυχήματα και τα δύο εργατικά (σύνθλιψη).

Σε όλα υπήρχαν συνοδές κακώσεις της περιοχής, όπως ρήξη της υμενώδους ουρήθρας, ουροδόχου κύστης, ορθού, κόλπου, σφιγκτήρα. Επίσης, σε ένα περιστατικό είχαμε ρήξη του σπλήνα και της δεξιάς μηριαίας αρτηρίας. Σε ένα από τα περιστατικά το οποίο δεν είχε μεγάλη αιμορραγία, όταν προσήλθε στα ιατρεία, έγινε συρραφή του περινέου και παροχέτευση. Την επόμενη ημέρα παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και, όταν έγινε η διερεύνηση του τραύματος, διαπιστώθηκε πολύ μεγαλύτερης έκτασης κάκωση από ό,τι είχε αρχικά διαγνωστεί. Η αιμορραγία ήταν διάχυτη και η αιμόσταση κατορθώθηκε μόνο μετά από εφαρμογή επιπωματισμού.

Πρώτες σε σειρά συνοδών κακώσεων έρχονται οι ρήξεις ορθού και σφιγκτήρα, ακολουθούν οι ρήξεις ουρήθρας, ουροδόχου κύστης και κόλπου.

Σε τρείς περιπτώσεις είχαμε υποτροπή της αιμορραγίας και χρειάστηκε επανεπέμβαση και κοπιώδης αιμόσταση.

Συμπεράσματα

Βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των τραυμάτων είναι η σωστή εκτίμηση της έκτασης των ρήξεων καθώς και των συνοδών κακώσεων.

Ο ριζικός χειρουργικός καθαρισμός από νεκρώματα και ράκη ιστών και η ακριβής αιμόσταση είναι πρωταρχικής σημασίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού με επιτυχία. Η αιμορραγία πολλές φορές είναι διάχυτη και μόνο με επιπωματισμό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το τραύμα πρέπει να μένει ανοικτό και να γίνονται καθημερινές αλλαγές και πλύσεις. Η πρωκτοσκόπηση είναι επιβεβλημένη για να μη διαφύγει ρήξη ορθού, η οποία πρέπει να συρράπτεται αμέσως. Επίσης συνιστάται η συρραφή της ρήξης του σφιγκτήρα, διότι έχει καλύτερα αποτελέσματα . Η επίσχεση της αιμορραγίας είναι η δυσκολότερη φάση αντιμετώπισης της όλης κατάστασης. Η χρήση επιπωματισμού αποδείχθηκε η μόνη λύση αντιμετώπισης της αιμορραγίας στις περιπτώσεις που οι κλασσικοί τρόποι απέτυχαν, χωρίς όμως να θεωρείται ιδανική.

Summary

During the year 1985 we treated 5 cases suffering from traumatic severe perineal soft tissue ruptures, including urethra, urinary bladder, rectum, anal sphincters, vagina, major arterial and venous branches of the area. In addition, there were extended avulsions of soft tissues in the lumbar region and compound fractures of the pelvis and elsewhere in the body mainly the lower limbs. Three cases were due to road accidents and the other 2 were accidents at work. They all had severe compound fractures of pelvic bones, 3 of them had rupture of rectum, 3 had rupture of the anal canal whereas in a woman there was in addition a rupture of the vagina. The main problem in all cases was the massive and recurrent hemorrhage. Finally 2 patients died because of overwhelming sepsis and renal failure. Based on our experience as well as the published data from other papers, we wish to emphasize the high rate of mortality occurring in this type of injuries mainly due to the great difficulty in controlling the severe bleeding and the imminent severe sepsis.

Αρχείο Άρθρου

Για το πλήρες άρθρο «Τραυματικές αποκολλήσεις μαλακών μορίων οσφύος και ρήξεις περιναίου» πατήστε:  Εδώ  (.pdf αρχείο).

Continue reading...